Thế Chiến Z  1.2.95 (Mod)

Thế Chiến Z 1.2.95 (Mod)

MOD APK Information of Thế Chiến Z

App Name Thế Chiến Z
Package Name com.camelgames.aoz.vn
Version 1.2.43
Rating ( 539 )
Size 45.5 MB
Requirement Android 5.0+
Updated 2020-11-19
Installs 10,000+
Category Games, Strategy

Description of Thế Chiến Z for android

MMO chiến thuật tiêu diệt Zombies, kết thành Liên minh, thống lĩnh quân đội, quản lý bang phái để tái thiết văn minh nhân loại trong ngày tận thế của thế giới!

Nguy cơ Zombies bùng phát đe doa nền văn minh đã tồn tại hàng ngàn năm đến bờ vực tuyệt vong. Lúc này, bạn gánh vác hy vọng phục hung của nhân loại;
– Dựa vào tinh thần bất khuất, chiến xa, súng pháo bảo hộ sinh linh;
– Hủy diệt Zombie, nghiền nát kẻ địch để chiếm lại vùng đất đã mất;
– Tái thiết thành phố, giải cứu nạn dân, lần nữa thức tỉnh văn minh nhân loại;

Kết minh với những chỉ huy cùng chí hướng trên khắp thế giới, hủy diệt đối thủ, tranh đoạt thủ đô, trở thành lãnh tụ của thế giới dẫn dắt nhân loại lần nữa phục hưng!

Chỉ có nhân loại mới có thể hủy diệt nhân loại tận gốc, trong thế giới của Age of Z Origins, kẻ địch thật sự không phải là Zombies hung bạo, hãy chú ý đề phòng và hóa giải các cuộc công kích và cướp đoạt tới từ thành phố khác!

SINH TỒN
– Chiêu mộ quân đội, nghiên cứu công nghệ, hủy diệt kẻ địch;
– Kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, quân bị chính là sinh tồn: Bạn cần chế tạo càng nhiều súng ống đạn được. tiếp đủ nhiên liệu cho chiến xa, nghiên cứu ra binh chủng công nghệ cao trong thời gian ngắn nhất;
– Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao: Quản lý thành bang, phát triển quân sự, chỉ huy chiến tranh, chỉ có mình bạn sợ rằng sẽ vô vùng bận rộn; vậy thì, bạn có lẽ cần chiêu mộ thêm nhân tài san sẻ gánh nặng cho bạn
– Đã có người tận mắt nhìn thấy Zombie biến dị to như quả núi, sợ rằng còn nhiều những thứ đáng sợ hơn nhưng vì những người tận mắt chứng kiến đều đã vong mạng khiến chúng ta không hay biết đến sự tồn tại của chúng. Những kẻ đại diện cho tận thế này đang chờ bạn tới khiêu chiến
– Chào mừng gia nhập thế giới chiến tranh 3D: Nơi đây không chỉ cần vượt qua núi non và ao hồ, mà cần sinh tồn và phát triển ở những vùng đất khô cằn, địa hình phức tạp trên khắp thế giới! Bạn sẽ vạch chiến lược trong một thế giới 3D vô tiền khoáng hậu, vị trí địa lý và đường hành quân cũng vô cùng quan trọng,, sinh tồn và diệt vong chỉ trong một niệm!

PHỤC SINH
– Diệt sạch Zombie, đoạt lại thành phố! Đây là thành phố thuộc về bạn, đồng thời cũng là thành phố của Zombie! Lượng lớn quảng trường đã bị Zombie chiếm đóng, bạn cần thận trọng từng bước, chiếm lại từng chút một từ tay Zombies!
– Nạn dân mà bạn ứng cứu sẽ trở thành nền tảng phát triển của thành phố, dung để tăng cường độ phồn vinh, bảo đảm thành phố phát triển nhanh chóng!
– Cùng với sự trỗi dậy của nhân loại, Zombies hung tàn nhận được những đòn trừng trị thích đáng, bầu không khí ô nhiềm dân dần dược thanh lọc, văn minh nhân loại dần được tái thiết, ,tiến trình thế giới tiến bước mạnh mẽ tới giai đoạn tiếp theo! Giai đoạn thế giới mới không ngừng được mở ra, bạn sẽ nhận được phần thưởng phong phú, trải nghiệm nhiều tính năng hấp dẫn và độc đáo!

PHÁT TRIỂN

– Bành trướng, chinh phục, thống trị! Hành vi của liên minh bạn sẽ là mục đích của hàng trăm chỉ huy, hàng vạn binh sĩ, cùng nhau đạt tới mục tiêu, hủy diệt kẻ địch tới cùng, đồng tâm hiệp lực cho tới khi thống trị toàn thế giới!
– Cùng chỉ huy tin cậy trên khắp thế giới kết thành Liên minh hùng mạnh, đồng thời thông qua thương lượng, đàn áp, không chút bảo lưu sử dụng mọi cách để đánh bại kẻ địch của các bạn.
– Vì lãnh thổ, tài nguyên và công nghệ mà tiến hành chiến tranh siêu cấp thậm chí đại chiến thế giới! Thắng làm vua, thua làm giặc, liên minh trụ vững cuối cùng sẽ thống trị toàn thế giới!
– Chỉ huy, hãy hạ chỉ lệnh! Chính là lúc này, dùng quyết sách của ngài giải cứu thế giới, còn binh sĩ của ngài, xả thân oanh liệt vì một tân thế giới!

Liên hệ với chúng tôi:
https://facebook.com/AgeOfZ/

Tactical MMO destroy Zombies, join the Alliance, dominate the army, manage the clan to rebuild human civilization in the end of the world!

The danger of Zombies breaking out threatens civilization that has existed for thousands of years to the brink of extinction. At this point, you take on humanity’s revival hope;
– Relying on the indomitable spirit, battle tanks, cannons to protect the life;
– Destroy Zombies, crush enemies to recapture the lost land;
– Reconstruct the city, rescue the people, awaken human civilization once again;

Align with like-minded commanders around the world, destroy your opponents, take over the capital, become the world leader to lead humanity to a renaissance!

Only humanity can destroy the original humanity, in the world of Age of Z Origins, the real enemy is not a ferocious Zombies, be careful and defuse incoming attacks and robberies. from another city!

SURVIVAL
– Recruiting troops, researching technology, destroying the enemy;
– The strong swallow the weak, the survivors are survival: You need to make as many guns and ammunition as possible. refueling tanks, researching the hi-tech army in the shortest time;
– One tree does not grow young, three trees clustered together to create a high mountain: Managing the city, developing the military, commanding the war, only you fear that you will be in a busy area; Then, you may need to recruit more talent to share your burden
– There have been people who have seen Zombies mutated as big as a mountain, afraid that there are more scary things, but because those who have witnessed their lives have made us not aware of their existence. These apocalypse agents are waiting for you to come to war
– Welcome to the world of war 3D: This place not only needs to overcome mountains and lakes, but also need to survive and thrive in arid lands, complex terrain around the world! You will plan your strategy in an unprecedented 3D world, geography and operation lines are also very important, survival and destruction in just one moment!

EASTER
– Kill the zombies, take back the city! This is the city that belongs to you, as well as the city of Zombie! A large number of squares have been occupied by Zombies, you need to be careful step by step, taking back little by little from Zombies!
– The people you rescue will become the growth foundation of the city, used to increase prosperity, ensure the city grows rapidly!
– Along with the rise of mankind, brutal Zombies receive appropriate punishment, the polluted atmosphere is gradually purified, human civilization is gradually rebuilt, the world progresses forward. Strong to the next stage! A new world stage is constantly opened, you will receive rich rewards, experience many attractive and unique features!

DEVELOPE

– Expand, conquer, dominate! The actions of your alliance will be the aim of hundreds of commanders, tens of thousands of soldiers, to achieve the goal together, destroy the enemy to the end, join forces until domination of the whole world!
– Together with trusted commanders around the world, to form a mighty Alliance, and through negotiation, suppression, without reservation, use all means to defeat your enemies.
– For the territory, resources and technology that waged super war even the world war! Win to be king, lose to enemy, alliances will rule the whole world in the end!
– Commander, put down your orders! It is now that, using your decisions to save the world, and your soldiers, unleashed on a new world!

Contact us:
https://facebook.com/AgeOfZ/

1. Tăng mạnh phúc lợi nhận thêm mỗi ngày từ cấp phúc lợi của lễ bao thẻ tuần!
2. Tăng giới hạn cấp phúc lợi tối đa, giảm mạnh lượng kinh nghiệm cần để đạt tới cấp phúc lợi tiếp theo!
3. Viện nghiên cứu sinh hóa: mở tính năng chạm tương tác, xem lại tình tiết và mở 3 nôi dung mới mỗi ngày.
4. Viện nghiên cứu sinh hóa: thay đổi 3 tình tiết cố định mỗi ngày thành dựa vào mức tăng trưởng độ thiện cảm nhận lượt hẹn hò, tăng thêm cách thưc nhận độ thiện cảm và giới hạn nhận tối đa mỗi ngày.

Thế Chiến Z Modded game free download for android also you can download from google play com.camelgames.aoz.vn

 

Related Posts of Thế Chiến Z

Preflop Trainer 3.0.0 (Mod)

Preflop Trainer 3.0.0 (Mod)

Learning poker is hard because it is complicated and it takes a long time to figure out if you are playing well or not (because of short-term luck). Breaking poker down in smaller pieces and giving quick feedback makes it much learning much faster and more enjoyable. This exercise is based on 6-max No-limit Hold'em w...

Merry Christmas – Free Match 3 Games  (Mod) 1.11.16

Merry Christmas – Free Match 3 Games (Mod) 1.11.16

Christmas is coming again! Play this Christmas game with 600+ levels of match 3 fun, filled with lots of new challenges! Light the candles, clear the snow to find the gifts, catch the jumping snowmen, fill the gift bags. Drop Santa down the chimney, ignite the firecrackers, fill the big sock and look what's in the frid...

Idle War – Tank Tycoon 0.4.3 (Mod)

Idle War – Tank Tycoon 0.4.3 (Mod)

Train up your troops, utilize tanks and soldiers to fight the enemies of your empire. – Become the tank tycoon. Advance your units to elite tanks, learn new skills and fight hostile troops in automated battles. Grow your empire, destroy enemy vehicles on your path through occupied territories. Expand your base and co...

Justice Gun 3.0.5   (Mod)

Justice Gun 3.0.5 (Mod)

After all the requests from first game, we updated the entire system by desired features and made an entire new game. Graphical and gameplay improvements are made and 90 new missions added to the game. Justice Gun includes: - Real operation grounds with realistic architecture - 90 missions supported with cinematics - ...

Superheroes Vs Villains 3 – Free Fighting Game 7.3 (Mod)

Superheroes Vs Villains 3 – Free Fighting Game 7.3 (Mod)

Be the best superhero of the comic, fight with all glories in a mortal combat in Superheroes Vs Villains 3 - Free Fighting Game. Don't wait any longer to fight, use the final strokes and win the fights with KO. Enjoy this free fighting game, fight to conquer the world, on the battlefield you will demonstrate with powe...

(JP ONLY)Match 3 Game: Free, Fun, Relaxing 1.591    (Mod)

(JP ONLY)Match 3 Game: Free, Fun, Relaxing 1.591 (Mod)

Highlights 🍭 Switch and match candies in the puzzle to move to the next level 🍭 Reach target score and solve puzzles 🍭 Choose your favorite character 🍭 Collect different colorful candies you like How to play ⭐1/ Start with level 1and check the target goals ⭐2/ Connect same...

Stickman Exile Hero  1.25 (Mod)

Stickman Exile Hero 1.25 (Mod)

Stickman Exile Hero is a physics-based fighting game. Without guns, only melee, run around and slash like a hero! Ragdoll stickmans will come and fight against you! Game features: - Simple controls - Physic-based and ragdoll - Campaign with many levels - Many weapons with rarities - Melee skills and combos and again: H...

sin 七大罪~魔王崇拜~  (Mod)

sin 七大罪~魔王崇拜~ (Mod)

日本知名動畫《sin七つの大罪》正式授權中文版手機遊戲降臨啦! 【忠實呈現sin七大罪經典默示錄的劇情】 劇情敘述:違逆神的「傲慢」之罪,大天使路西法被打入地獄,成為了「墮天使」。不止如此,在地獄的最下層「萬魔殿」,統治地...

Robbery Madness 2 Stealth Master Thief Simulator  2.0.9 (Mod)

Robbery Madness 2 Stealth Master Thief Simulator 2.0.9 (Mod)

Become a thief, a robber sneaking his way to the shiny loot. Overcome security systems, hack them and exploit them. Use tools like a snake cam and see what is hidden behind the closed doors. Avoid guards, outsmart them, use stealth, or take them down with sneak attack. Find secret rooms, find and steal loot in treasure...

War of Destiny  2.0.19 (Mod)

War of Destiny 2.0.7

Version 2.0.7

Developer Camel Games Limited

Uploaded April 09, 2021 09:35

Filesize 409.4 MB

Age of Z Origins 1.2.46 (Mod)

Age of Z Origins 1.2.38

Version 1.2.38

Developer Camel Games Limited

Uploaded December 11, 2020 04:42

Filesize 346.2 MB

West of Glory 1.2.113  (Mod)

West of Glory 1.2.112

Version 1.2.112

Developer Camel Games Limited

Uploaded December 03, 2020 05:31

Filesize 235.5 MB

Age of Z 1.2.18 (Mod)

Age of Z 1.1.93

Version 1.1.93

Developer Camel Games Limited

Uploaded June 20, 2020 04:18

Filesize 164.6 MB