Ngoạ Long – VNG  (Mod) 2.1.7.2

Ngoạ Long – VNG (Mod) 2.1.7.2

MOD APK Information of Ngoạ Long - VNG

App Name Ngoạ Long - VNG
Package Name vn.zalo.ngoalongmb
Version
Rating ( 9339 )
Size
Requirement
Updated
Installs 100,000+
Category Games, Strategy
Developer

Description of Ngoạ Long - VNG for android

Ngọa Long là Game Chiến Thuật đỉnh cao Tam quốc cực kì hấp dẫn, dàn dựng trên nền 2D. Với bất kỳ thế trận từ Quân Đoàn Phó Bản, Đoạt Thành Chiến, Vương Vị Tranh Đoạt Chiến, Hải Chiến… cũng cần một chiến thuật tinh tế mới mong xoay chuyển càn khôn làm chủ ván cờ của một hảo hán Minh Chủ Ngọa Long. Bạn tin vào tài lược của mình không? Hãy thử Ngọa Long ngay hôm nay!

Bối cảnh là cuối đời Đông Hán chiến loạn với sự xuất hiện của các vị anh hùng Tam Quốc phân thiên hạ Ngụy (Tào Tháo) – Thục (Lưu Bị) – Ngô (Tôn Quyền), bạn sẽ cần chiêu mộ các võ tướng nổi tiếng: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Chu Du, Điêu Thuyền, Lữ Bố,… để phục vụ cho quốc gia của mình. Tham gia Ngoạ Long, bạn sẽ trở thành các Thành Chủ, xây dựng thành trì, chiêu binh mãi mã, bày binh bố trận, thách thức trí tuệ so tài với người chơi khác.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT:
– Hệ thống Võ Tướng: Chiêu mộ, huấn luyện, trang bị, xếp trận, thưởng cho các tướng.
– Hệ thống Trang Bị: Cường hóa trang bị, tướng khí, kho trang bị ,….
– Hệ thống Dinh Phủ: Tìm tri kỉ sau đó kết thành vợ, sinh con huấn luyện thành võ tướng.
– Hệ thống Khoa Kĩ: Học các kĩ năng và trận pháp, chiêu binh
– Hệ thống Lôi Đài: Chọn ra võ tướng mạnh tỉ thí đơn đấu.
– Hệ thống Phó Bản: Vượt map phó bản quân đoàn sẽ nâng cấp thành chính và các võ tướng.

TÍNH NĂNG ĐỘC ĐÁO
– Nhận Quà Tân thủ và quà VIP
– Mở rộng trang bị Diệt Thế Thần Kiếm và Diệt Thế Thiên Tử Giáp
– Tính năng Thôn Thiên Chiến: Chiếm thành trì, để giành nhiều Chiến Tích
– Phó bản Tinh Anh (Thành chính đạt từ cấp 170 trở lên có thể tham gia)
– Mở rộng phó bản: Thế Lực Đỗng Doãn – Thiên Thủy Chi。Thế Lực Tiêu Di – Nhai Đình Thất Thủ.
– Mở tính năng tửu quán
– Mở tính năng ghép và cường hóa Quân Ấn.
– Mở rộng tính năng Thám Bảo.
– Mở rộng các Tướng Xanh Lá (Titian) mạnh vượt trội
– Nhiều tính năng khác…

DÒNG MÁY HỖ TRỢ :
– Tương thích với hầu hết các dòng máy Android trên thị trường Việt Nam.

THÔNG TIN THAM KHẢO:
Trang chủ : http://ngoalong.vnggames.com
Crouching Dragon is a high-level strategy game Three Kingdoms extremely attractive, staged on 2D. With any posture from the Pho Ban Legion, Doan Thanh Chien, Vuong Vi Tranh Toan Chien, Hai Chien … also needs a subtle tactic to turn around and master the game of a good master Minh Chu Ngon Long. Do you believe in your own strategy? Try Crouching Dragon today!

The context is the end of the Eastern Han Dynasty fighting with the appearance of the heroes of the Three Kingdoms distributing the galaxy of Wei (Cao Cao) – Shu (Liu Bei) – Wu (Ton Quyen), you will need to recruit floating martial generals. Languages: Quan Vu, Truong Phi, Trieu Van, Ma Sieu, Gia Cat Luong, Sima Y, Dai Kieu, Tieu Kieu, Chu Du, Diaom Thuyen, Lu Bu, … to serve their countries. Joining Ngo Long, you will become the Castle owners, build strongholds, recruit forever soldiers, display soldiers, challenge intellect against other players.

FEATURES:
– System of General Vo: Recruit, train, equip, match, reward generals.
– Equipment system: Enhance equipment, equipment, storage, …
– Dinh Phu system: Searching for intimates then marrying, giving birth and training to become martial generals.
– System of Science and Technology: Learn skills and tactics, recruit
– Lei Dai System: Choose a strong martial champion to compete in a single game.
– Copy system: Beyond the map, the army will upgrade to become the main and the martial generals.

UNIQUE FEATURES
– Receive Newbie gifts and VIP gifts
– Expanding the equipment to kill the Holy Sword and to eliminate the Thien Tu Giap
– Thien Chien village feature: Capture the citadel, to win many trophies
– Copy of Tinh Anh (Successful level 170 and above can participate)
– Expanding the copy: The Force of Doãn – Thiên Thủy Chi。the Force of Destruction – Chewing Dinh That Thu.
– Open the tavern feature
– Open the compounding and strengthening feature of the Indian Army.
– Expand the feature of Detective
– Strongly expanding the Green Generals (Titian)
– Many other features …

SUPPORTED LINE:
– Compatible with most Android devices on the Vietnamese market.

REFERENCE INFORMATION:
Homepage: http://ngoalong.vnggames.com
– Fix phó bản mới
– Fix ưu hóa một số tính năng

Ngoạ Long – VNG Modded game free download for android also you can download from google play vn.zalo.ngoalongmb

 

Related Posts of Ngoạ Long - VNG

Survival Island Adventure:New Survival Escape Game  (Mod) 1.1.4

Survival Island Adventure:New Survival Escape Game (Mod) 1.1.4

Survival Island Adventure: New Survival Escape Games is a story of a Survival hero who is in the middle of a situation on Island survival games. In Island Survival games jungle island surrounded by the earth’s oldest creatures. Survival Island Adventure: New Survival Escape Games is here to show your survival skills...

Horse Run Fun Race 3D Games 2.1 (Mod)

Horse Run Fun Race 3D Games 2.1 (Mod)

Welcome to the new experience of horse run fun race with different horses. Start the race and run fast to beat the opponents with your favorite unicorn in this horse run fun games. A thrilling experience of unicorn race adventure in racing tracks where you have to avoid obstacles and be fast to get the victory. A sensa...

Formula Car Racing Adventure: New Car Games 2020 1.0.19 (Mod) 1.0.19

Formula Car Racing Adventure: New Car Games 2020 1.0.19 (Mod) 1.0.19

🏎️Formula Car Racing Adventure: New Car Games 2020 is the best offline car mega ramp top speed car racing adventures and stunt car tracks and enjoy car games. ⚡Formula Car Racing Adventure: New Car Games 2020 is here for you to practice stunt racing formula cars on sky impossible tracks new gam...

Panda Solitaire K 2.0.2  (Mod)

Panda Solitaire K 2.0.2 (Mod)

Panda Solitaire K is a timeless solitaire game experience. The goal of this pyramid type of game is to pair cards that equal to 13(Jacks = 11, Queens = 12, and Kings = 13). Once a pair of cards is matched, they will disappear and begin to unveil the next row of cards in the Pyramid. This is a free puzzle game that requ...

Kitchen Scramble: Cooking Game 9.4.1 (Mod)

Kitchen Scramble: Cooking Game 9.4.1 (Mod)

In Kitchen Scramble, anyone can cook all kinds of dishes from breakfast to dessert! Fulfil your dreams of owning a food truck and traveling around the world! Meet unique customers, serve and delight them with your delicious recipes, and earn Coins and Tips. Pair speedy service and sharpen your memory to beat the clock!...

Block Slider Game 2.1.8 (Mod)

Block Slider Game 2.1.8 (Mod)

HOW TO PLAY: 1、When you start the game and enter the main interface. In an 8X10 checkerboard, 2-3 rows of squares are randomly raised from the bottom. You can only move one square in the horizontal direction at a time, and there is space next to the square to be moved. 2、By moving the square, when the lower layer...

F1 Mobile Racing  (Mod) 2.6.15

F1 Mobile Racing (Mod) 2.6.15

Develop and customise your own F1® car from the ground up, or race for one of the 10 official F1® teams, to challenge opponents from around the world to thrilling multiplayer duels. Featuring all the teams, drivers, helmets and the original circuits from the 2020 season, including the street circuit of Hanoi in Vietn...

PewDiePie’s Tuber Simulator 1.56.0 (Mod)

PewDiePie’s Tuber Simulator 1.56.0 (Mod)

Follow in the footsteps of one of the biggest internet stars, PewDiePie, by creating your very own pocket Tuber in PewDiePie's Tuber Simulator! Will you become the biggest, baddest Tuber ever in no time and kick PewDiePie out of his own throne? Find out in this 2.5D isometric retro styled game! ⋆ MAKE VIDEOS and GA...

TRT Rafadan Tayfa Tornet 1.3 (Mod)

TRT Rafadan Tayfa Tornet 1.3 (Mod)

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi RAFADAN TAYFA TORNET artık parmaklarınızın ucunda. Akın torneti ile İstanbul sokaklarında heyecanlı bir maceraya atılır. Bu macerasında Hayri, Basri Amca ve Sevim ona eşilik eder. Tornet kullanmak her çocuğun hayali, Akın bu oyuncağı hem eğlenmek hem de arkadaşlar...