Mariáš  (Mod) 2.22

Mariáš (Mod) 2.22

(1856)Card, Gamesby

MOD APK Information of Mariáš

App Name Mariáš
Package Name xiix.eu.licitak
Version 2.01
Rating ( 1856 )
Size 8.8 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2020-04-15
Installs 50,000+
Category Card, Games
Developer

Description of Mariáš for android

Bylo nebylo, někdy v minulém století po pádu komančů v této zemi, jsem se z rodné vísky dostal na studia v Praze. Zanedlouho jsem se seznámil s Fanoušem a posléze i jeho kamarádem Jaroušem. Tito mě zasvětili do tajů licitovaného mariáše a já shledal tuto hru jako velmi zábavnou a později i výdělečnou. Postupem času jsem z nezkušeného zelenáče vyrostl v celkem schopného karbaníka.

Paralelně s tímto jsem se učil i programovat a nejednou ve mně vzklíčila myšlenka přetavit své mariášnické umění do počítačové podoby. No k realizaci nikdy nedošlo a až nyní s nástupem chytrých placek jsem se tohoto úkolu zhostil.

Počítačoví spoluhráči nejsou tak dobří jako ti skuteční, ale na druhou stranu mají výbornou paměť. Pokud shledáte výrazně špatnou hru od Fanouše nebo Jarouše, tak mi tuto můžete zaslat mailem (v detailu hry z menu zvolit Poslat k vyhodnocení).

Hraní licitovaného nebo voleného mariáše lze přepnout v nastavení.

Na začátku každé hry se náhodně stanovuje úroveň risku pro Jarouše i Fanouše od 1 do 3. 1 znamená opatrný hráč, 3 znamená riskující hráč. Risk se uplatňuje při licitaci a flekování. Meze risku lze změnit v nastavení. Hra s opatrnými hráči může být pro někoho nudnější, pak doporučuji nastavení 2 – 3 nebo rovnou 3 – 3.

Více se dozvíte přímo ve hře – tlačítko INFO.

Ve zkratce některá pravidla:
– desítku a eso lze odhodit do talonu jen u betla a durchu
– hlášenou sedmu lze odhodit až jako poslední kartu
– při dvou sedmách je desítka hned pod esem
– hlášená sedma nesmí do talonu
– vylicitovanou obyčejnou sedmu lze zahodit
– sedma bez fleků nebo jen s flekem na hru se nehraje
– stovka se sčítá
– flekuje se max. do flek-re-tutti-boty

Pokud se Vám hra zasekne, použijte prosím tlačítko zavináče v nastavení k odeslání záznamu poslední hry.

Hrací karty PIATNIK byly použity s laskavým svolením společnosti Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne – www.eshop-piatnik.cz.
Spielkarten PIATNIK wurden mit freundlicher Genehmigung der Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne veröffentlicht – www.piatnik.com.
It wasn’t, sometime in the last century after the fall of the Communists in this country, I got from my native village to studies in Prague. Soon I met Fanouš and later his friend Jarouš. These have dedicated me to the secrets of the licensed Mariah, and I have found this game very amusing and later profitable. Over time, I grew out of an inexperienced rookie into a quite capable gambler.

In parallel to this, I learned and programmed and the idea of ​​transforming my Marijuana art into a computer form has sprung up within me. But the realization never took place, and only now with the advent of smart pancakes I did this task.

Computer teammates aren’t as good as the real ones, but on the other hand they have great memory. If you find a bad game from Fanouš or Jarouš, you can send it to me by e-mail (choose Send for evaluation in the game detail from the menu).

You can switch the playing of the licensed or elected Marriage in the settings.

At the beginning of each game, the level of risk for Jaruš i Fandom is randomly determined from 1 to 3. 1 means a cautious player, 3 means a risk player. Risk applies to licensing and spotting. You can change the risk limits in the settings. Playing with cautious players can be boring for someone, then I recommend setting 2 – 3 or 3 – 3.

Learn more in the game – the INFO button.

In short, some rules:
– a dozen and ace can be thrown into the talon just for betla and durch
– The reported seven can be discarded as the last card
– at two seven is ten right under the ace
– Seven not reported to the talon
– The ordinary seven can be discarded
– Seven without spots or just playing on the game
– One hundred adds up
– spots max. into spot-re-tutti-shoes

If the game hangs, please use the at sign button to set the last game record.

PIATNIK playing cards were courtesy of Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne – www.eshop-piatnik.cz.
Spielkarten PIATNIK with Freundlicher Genehmigung der Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne veröffentlicht – www.piatnik.com.
2.01
– oprava pádu
– algoritmus
– možnost zvolit větší písmo u označení hry spoluhráčů

Mariáš Modded game free download for android also you can download from google play xiix.eu.licitak

 

Related Posts of Mariáš

Drive Ahead!  (Mod) 3.3.0

Drive Ahead! (Mod) 3.3.0

It's a gladiator car fight! Get points by smacking friends in the head with a car. Battle with off-road vehicles, garbage trucks, tanks and rally cars. Collect cars, coins, bolts and helmets to advance in increasingly dangerous battle arenas. Can you beat a monster truck with a BMX bike? Time to grab the wheel and fin...

Moonlight Lovers: Ivan – Dating Sim / Vampire  (Mod) 1.0.49

Moonlight Lovers: Ivan – Dating Sim / Vampire (Mod) 1.0.49

Discover a French otome game in English with Moonlight Lovers! A series of interactive stories (choice game) in a dark, mysterious and dangerous universe… Discover a story of love, vampires, romance and betrayal in this narrative game! The best part? You can play the Moonlight Lovers visual novel for free. Each st...

Game of Games the Game 1.4.691 (Mod)

Game of Games the Game 1.4.691 (Mod)

Enter the world of "Game of Games," where you can play fun trivia games against real players, just like the games on Ellen's TV show "Game of Games"! Combine your knowledge, skill, and a little bit of luck to take on "One Eyed Monster.” Win big or get soaked in "Make It Rain” by trying to find the umbrella full of...

Road Builder: City Construction Games Simulator 3d  (Mod) 2.0

Road Builder: City Construction Games Simulator 3d (Mod) 2.0

Authorities have decided to build the concrete roads across the city perceiving the future needs of public transport and highway traffic problems. Road construction games is a free driving games. Here you can control multiple construction vehicles, dump truck, road roller, 22 wheeler truck, tree cutter, loaders and mor...

Farkle mania – Slots, Dice and Bingo  (Mod) 21.31

Farkle mania – Slots, Dice and Bingo (Mod) 21.31

★★★★★ Farkle Mania Online ★★★★★ Farkle Mania Online is simple and fun dice game. Farkle Mania Online differentiated from other farkle game and features unique and exciting single play mode. You can play with people from all over the world in Online Play. ★★★★★ FEATURES ★★★★★ -...

Age of Z 1.2.18 (Mod)

Age of Z 1.2.18 (Mod)

Kill zombies, form alliances, and lead human civilization back from the brink of doom in this zombie strategy MMO! The zombie apocalypse threw humanity into the dark ages. Now, YOU are the light in the darkness. SURVIVE by raising massive armies of machines, explosives, and gritty human soldiers. REVIVE civilization b...

DiscGolf 7.14  (Mod)

DiscGolf 7.14 (Mod)

Scorekeeper, course mapper, statistics/charts/diagrams, throwing distances & much more! DiscGolf is an advanced disc/frisbee golf scorekeeper which offer great design coupled with tons of functionality for Android phones and tablets. If you're looking for disc golf tools, chances are we've got them. We continually...

SUMI SUMI : Matching Puzzle 3.4.1  (Mod)

SUMI SUMI : Matching Puzzle 3.4.1 (Mod)

◆ Popular characters from San-X has transformed into "Sumisumi" ◆ Cute characters such as Rilakkuma ,Sumikko Gurashi, etc. are gathered together as a lovely puzzle game! It's easy to play, very exciting, perfect for refreshing! 【Recommended points of this game】 ・ It's free to play! ・ Just tap! Super ea...

Sport Gamebox (Free Sport & Racing Games Offline)  (Mod) 1.0.0.6

Sport Gamebox (Free Sport & Racing Games Offline) (Mod) 1.0.0.6

Enjoy our sport and racing Gamebox containing many fun Games in one app. All games are OFFLINE MODE, so no need to internet. We present excellent graphics and user friendly experience in app. Sport Gamebox Feature : 🔥100% Offline Mode. Without need to internet. 🔥More than 30 offline Sport & Racin...