Kiếm Vương Mobile  (Mod)

Kiếm Vương Mobile (Mod)

Apk stands for android 1 process of parceling ( sometimes android 1 process of parceling necessary things or android 1 application 2 process of parceling ) . It is 3 the file 4 form and size that android 1 uses 5 to make distribution and put in telephone operations . As an outcome, APKs have within all the elements that a telephone operation needs to put in position of authority correctly on your apparatus .

An APK is a place to keep records file 4, that is that it has in it multiple 6 files 7, plus some metadata 8 about them . You are probably everyday with other types of place to keep records files 7, Like quick and RAR . Apk APK stands for android 1 process of parceling ( sometimes android 1 process of parceling necessary things or android 1 application 2 process of parceling ) . It is 3 the file 4 form and size that android 1 uses 5 to make distribution and put in telephone operations . As an outcome, APKs have within all the elements that a telephone operation needs to put in position of authority correctly on your apparatus .

Download MOD .APK files from APKSKYlar.com


An APK is a place to keep records file 4, that is that it has in it multiple 6 files 7, plus some metadata 8 about them . You are probably everyday with other types of place to keep records files 7, Like quick and RAR . If if you have an android 1 apparatus, you might have heard the term 9 APK and questioned what it means . While you can use android 1 without ever learning the that is of APK, learning a bit will help you give high opinion of the operating system further . Let's look at what a APK file 4 is and why it is important to android 1 .

MOD APK Information of Kiếm Vương Mobile

App Name Kiếm Vương Mobile
Package Name vnsj.kiemvuong.newapp
Version
Rating
Size
Requirement
Updated
Installs 50,000+
Developer

Description of Kiếm Vương Mobile for android

Kiếm Vương ADNX Mobile tái hiện thời hoàng kim của dòng Game Kiếm Hiệp những năm 2009. Khi tham gia vào game, người chơi sẽ được trải nghiệm vào các chiến trường Tống Kim rực lửa, săn boss Hoàng Kim – tranh đoạt lãnh thổ cùng các huynh đệ trong Gia Tộc – Bang Hội để sống lại những hồi ức gắn liền với thanh xuân của biết bao thế hệ.

Trò chơi cho phép hóa thân thành đệ tử của 1 trong 12 đại môn phái Võ Lâm: Thiếu Lâm, Thiên Vương, Minh Giáo, Đường Môn, Ngũ Độc, Cái Bang, Thiên Nhẫn, Nga My, Thúy Yên, Đoàn Thị, Võ Đang, Côn Lôn.

Các hoạt động đặc sắc

– Hệ thống ngũ hành tương sinh tương khắc giữa các môn phái:

Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ.

– Chiến trường Tống Kim

Hoạt động PK đặc sắc nhất của các tựa game kiếm hiệp.

– Tiêu Dao Cốc

Tiêu Dao Cốc – một nơi thần bí. Đồn rằng, nơi này chôn giấu rất nhiều Kỳ Trân Dị Bảo. Không những thế, Tiêu Dao Cốc còn là nơi ẩn cư của một nhóm Kỳ Nhân Dị Sĩ. Từ khi Cửu Thiên Đạo Nhân công bố tấm bản đồ Tiêu Dao Cốc, võ lâm cao thủ trong thiên hạ đã tranh nhau đến thử vận may.

– Bạch Hổ Đường

Khi tham gia vào tính năng này nhân sĩ sẽ được thể hiện tài chiến đấu cùng bang hội và gia tộc của mình. Ngoài ra phần thưởng sau khi tham gia tính năng này cũng rất hấp dẫn.

– Chiến trường Kim Mông

– Tranh đoạt lãnh thổ

– Săn boss Hoàng Kim Võ Lâm Minh Chủ

– Thiên Tầm Tháp

– Khoa cử Thi Hương

– Thần Trùng Trấn

– Võ Lâm Cao Thủ

Và rất nhiều tính năng đặc sắc khác nữa..

Bạn đã sẵn sàng trở thành đệ tử của 1 trong 12 đại môn phái chưa?

Gia nhập quần hùng cứu thế, hành hiệp trượng nghĩa, trở thành Kiếm Vương tại thượng – duy ngã độc tôn.
Sword Vuong ADNX Mobile recreates the golden age of the Sword Hiep Game series in 2009. When participating in the game, players will experience the fiery Tong Kim battlefields, hunt boss Hoang Kim – compete for territory with other players. brothers in the Clan – Guild to relive the memories associated with the youth of so many generations.

The game allows you to transform into a disciple of one of the 12 great martial arts sects: Shaolin, Thien Vuong, Minh Giao, Duong Mon, Ngu Doc, Cai Bang, Thien Nhan, Nga My, Thuy Yen, Doan Thi, Vo Currently, Kunlun.

Special activities

– The system of the five elements is mutually incompatible between the sects:

Metal – Wood – Water – Fire – Earth.

– Song Kim Battlefield

The most unique PK activity of the swordplay games.

– Tieu Dao Coc

Tieu Dao Coc – a mystical place. Rumor has it that this place hid a lot of Ky Tran Di Bao. Not only that, Tieu Dao Coc is also the refuge of a group of Strangers. Since Cuu Thien Dao Nhan announced the map of Tieu Dao Coc, martial arts masters in the world have competed to try their luck.

– White Tiger Tang

When participating in this feature, the soldier will be able to show his fighting skills with his guild and clan. In addition, the reward after participating in this feature is also very attractive.

– Golden Mongol Battlefield

– Controversy over territory

– Hunting boss Hoang Kim Vo Lam Minh Chu

– Thien Tam Tower

– Faculty of Examination Thi Huong

– God of Chong Zhen

– Martial Arts Master

And many more unique features..

Are you ready to become a disciple of one of the 12 great sects?

Join the heroic group to save the world, act as a hero, become the Sword King at the top – the only self.
Ra mắt Kiếm Vương Mobile.

Kiếm Vương Mobile Modded game free download for android also you can download from google play vnsj.kiemvuong.newapp

 

Related Posts of Kiếm Vương Mobile

Scatter Crack 1.5.0  (Mod)

Scatter Crack 1.5.0 (Mod)

Make the swirl spin and you'll get a letter! You'll have 60 seconds to find a word for each of the 5 categories. From the creators of Trivia Crack and Aworded Crack, a mobile version of the classic stop game is now available for you to enjoy its amazing challenges. Play games, win rewards and complete your collections...