داستان تاج و تخت  (Mod)

داستان تاج و تخت (Mod)

MOD APK Information of داستان تاج و تخت

App Name داستان تاج و تخت
Package Name com.medrick.kingdomaffairs
Version
Rating ( 1211 )
Size
Requirement
Updated
Installs 50,000+
Category Games, Strategy
Developer

Description of داستان تاج و تخت for android

سرورم! “داستان تاج و تخت”، یک بازی آنلاین استراتژی و شبیه سازی از زندگی پادشاهی یک سرزمین پهناور است. شما به عنوان پادشاه سرزمین، تمامی جنبه های خانواده های سلطنتی را تجربه خواهید کرد، اعم از: داستان های پراحساس درباری، توطئه ها و اتحادها، سیاست های خصمانه و نبرد قاطعانه و سیاست گذاری و خردورزی!

پس با درایت پادشاهی کن و قلمرو خودت رو توسعه بده، و در نهایت پادشاهی شو که همگان حسادت آن را داشته باشند!

★★★ ویژگی های بازی ★★★

● سرورم! نیروهای تحت کنترلت رو پیدا کن:

شوالیه های نمونه، مبارزان ترسناک، پیشکاران وفادار، استراتژیست های باهوش. پیشنهاد شما چیه، سرورر من؟ بذارید اونها به شما کمک کنن.

● سرورم! پادشاهی خود رو داشته باش :

بر شورای خود نظارت و به امور پادشاهی رسیدگی کن، احکام لازمه را صادر و شکوفایی پادشاهی خودت رو ببین. منابع ضروری مانند پول، غذا و سربازان رو برای توسعه پادشاهی مدیریتشون کن. قدرت خودت رو برای مقاومت در برابر دشمنانی که جرات حمله به شما رو دارن تقویت کن و بهشون نشون بده که پادشاه کیه!

● سرورم! قدرت در ایجاد اتحاد و کار تیمی‌ست:

با سایر پادشاهانی که نزدیکت هستن، دست به دست هم بده تا پادشاه پادشاهان شوی. اتحاد ناگسستنی با دوستان خودت بساز تا با سایر رقبا از سایر کشورها در جهان بجنگی.

● سرورم! تسخیر سرزمین های بیشتر به گسترش امپراطوری ات کمک میکند:

مسیر شما بسوی تاج و تخت بدون چالش نخواهد بود. استراتژی و توانایی خود را در ویژگی های بازی یک نفره و بازی تن به تن به چالش بکشید. برای افتخار، برای شکوه و برای پادشاهی، ارتشت رو هدایت کن تا دشمن رو خرد و نابود کنی و به تسلط همه جانبه به اونها برسی!

● سرورم! یک سلسله سلطنتی پهناور ایجاد کنید:

فرزندان خود را بزرگ کنید و ازدواج شان را ترتیب دهید تا مطمئن شوید که نسب و نژاد شما برقرار و موفق خواهد بود. پشت هر پادشاه موفق یک خانواده قوی و با درایت قرار گرفته است.

آیا شما کسی هستید که برای دفاع از مردم و سرزمین خود قدم پیش خواهید گذاشت؟

آیا شما کسی هستید که از هرچه دارید برای دفاع از سرزمین خود میگذرید؟

آیا شما کسی هستید که قدرت امپراطوری را دوباره تقویت می کنید؟

سرورم! افسانه شما از همین حالا شروع می شود … پس الان رایگان دانلود کنید و بقیه رو به چالش بکشید!
my Lord! “Crown Story” is an online strategy game and simulation of the life of the kingdom of a vast land. As King of the Land, you will experience all aspects of the royal family, including: courteous thrilling stories, conspiracies and alliances, hostile policies and decisive battle, and policy-making and reasoning!

So reign wisely and expand your realm, and eventually become a kingdom that everyone will envy!

بازی Game Features ★★★

● My lord! Find the forces under your control:

Exemplary knights, scary fighters, loyal predecessors, smart strategists. What do you suggest, my server? Let them help you.

● My lord! Have your kingdom:

Supervise your council and take care of the affairs of the kingdom, issue the necessary rulings and see the prosperity of your kingdom. Manage essential resources such as money, food, and soldiers to develop the kingdom. Strengthen yourself to resist enemies who dare to attack you and show them who the king is!

● My lord! Power in building unity and teamwork:

Shake hands with other kings who are nearby to become the king of kings. Make an unbreakable alliance with your friends to fight other competitors from other countries in the world.

● My lord! Conquering more lands will help expand your empire:

Your path to the throne will not be without challenges. Challenge your strategy and ability in one-on-one game-by-game features. For honor, for glory, and for the kingdom, lead the army to crush and destroy the enemy, and to conquer them by all means!

● My lord! Create a vast royal dynasty:

Raise your children and arrange their marriage to make sure your lineage and race are successful. Behind every successful king is a strong and wise family.

Are you the one who will take steps to defend your people and your land?

Are you the one who goes through everything you have to defend your land?

Are you the one who is re-strengthening the power of the empire?

my Lord! Your legend begins right now … so download now for free and challenge the rest!

داستان تاج و تخت Modded game free download for android also you can download from google play com.medrick.kingdomaffairs

 

Related Posts of داستان تاج و تخت

Horizon Chase – World Tour 1.9.10 (Mod)

Horizon Chase – World Tour 1.9.10 (Mod)

HORIZON CHASE IS A TRIBUTE TO CLASSIC ARCADE RACERS. IT'S TIME TO COMPLETE THE WORLD TOUR - New Hawaii Cup! - 9 New Tracks - 2 New Cars: Enjoy the 6 nitros(!) of Janis and the highest speed of Elite 275 - New Car Upgrade: Bodykit - Google Cloud Implemented. Finally! This is a PAID game, but you have the opportunity t...

Head Soccer 6.10.1 (Mod)

Head Soccer 6.10.1 (Mod)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 100,000,000 Downloads!! ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ Move to the side, hard-to-control soccer ! A soccer game with easy controls that everyone can learn in 1 second. Beat the opponent...

Move the Block Slide Puzzle  (Mod) 21.0219.09

Move the Block Slide Puzzle (Mod) 21.0219.09

"Move the Block : Slide Puzzle" is a simple and addictive sliding block puzzle game! The goal is to get the red block out of a six-by-six grid full of wooden blocks by moving the other blocks out of its way. Solve each stage without any hints to earn 3 stars and a super crown! HOW TO PLAY • Move the red block to th...

Dr. Bingo – VideoBingo + Slots  (Mod) 2.9.2

Dr. Bingo – VideoBingo + Slots (Mod) 2.9.2

Doctor Bingo is a Free game with video bingo machines and slot machines inspired by the best Real Bingo, with a Brazilian style and available on mobile phones and tablets for Bingo lovers. Wherever you are, you can play now! Jackpot! Have fun with Doctor Bingo • Video Bingo Machines and Classic Slot Machines • Am...

Gold Miner Classic Lite 1.1.6 (Mod)

Gold Miner Classic Lite 1.1.6 (Mod)

Gold, diamonds, and dynamite? That's right, you're a gold miner and it's your job to mine as much gold as you can and come out with the most money. Are you ready? This is a very lightweight and smooth version of Gold Miner classic game - Bug fixes and performance improvements. Gold Miner Classic Lite Modded game free...

Monthly Idol 7.65 (Mod)

Monthly Idol 7.65 (Mod)

Monthly Idol: KPOP IDOL MAKER ▶ Grow your small entertainment agency into a global TOP agency! You are the BOSS who will choose a girl group or boy group to grow own agency. ▶The basic contract period with IDOLs is five years. Please make them into TOP IDOLs. Of course, you can renew your contract after...

Candy 2020 0.15 (Mod)

Candy 2020 0.15 (Mod)

Candy 2020 - have sweet adventure blast game on the Candy Kingdom! Swap and match various cute Christmas themed candy puzzle pieces, sugar filled Gingerbread men, beautiful bells and Purple stars. Play your way through 700+ levels of holiday themed swap and matching puzzle goodness! There is no jelly in this game but ...

Virtual Kids Preschool Education Simulator  (Mod) 2.8

Virtual Kids Preschool Education Simulator (Mod) 2.8

Let’s enjoy your kindergarten school life like your old days as a cute kid! If you want your child to improve basic preschool education and help him to understand the alphabetic letter like ABC then virtual kids preschool education simulator is the best game for your kids. Help your kids to manage his work by himsel...

Days After – zombie survival simulator 0.0.8 (Mod)

Days After – zombie survival simulator 0.0.8 (Mod)

Days After — a survival shooter where the majority of humanity has been wiped out by a zombie invasion. Those who survived, have escaped civilization and taken refuge in the wilderness. Survive in harsh conditions and collect resources to craft equipment and tools. Construct weapons and build your base. Fight off wi...